Chirurgia

W zakresie chirurgii zajmuję się podstawowymi zabiegami, głównie usuwaniem zębów.

Chirurgia

W zakresie chirurgii zajmuję się podstawowymi zabiegami, głównie usuwaniem zębów.

Zabiegi chirurgiczne w gabinecie zawsze wykonywane są ze znieczuleniem. W zależności od pacjenta i od przeprowadzanego zabiegu, może to być znieczulenie powierzchniowe w postaci aerozolu, zamrażanie chlorkiem etylu przez obniżenie temperatury tkanek w jamie ustnej, znieczulenie nasiękowe lub przewodowe w zastrzyku dla tkanek bezpośrednio w miejscu zabiegu czy znieczulenie śródwięzadłowe, będące znieczuleniem konkretnego zęba.

Zobacz również