RTG i radiowizjografia

Gabinet wyposażony jest w aparat rentgenowski, który w wielu przypadkach pomaga przy stawianiu diagnozy.

RTG i radiowizjografia

Gabinet wyposażony jest w aparat rentgenowski, który w wielu przypadkach pomaga przy stawianiu diagnozy.

Dzięki radiowizjografii obraz jest natychmiast widoczny na monitorze komputera bez konieczności wywoływania zdjęcia na kliszy. System ten ma krótkie czasy ekspozycji i zmniejszone dawki promieniowania, zdjęcie wykonywane jest punktowo, tylko dla konkretnego zęba.

RTG – tylko punktowe podczas zabiegu

Zobacz również